NÄRINGSLIVET SAMARBETAR

Bättre framtid.

Tillsammas, i samarbete och med gemensamma krafter. För att nå längre, påverka och med egna intiativ få saker att hända. Anderstorp Näringsliv – för dig som driver företag i eller omkring orten Anderstorp.

FÖRENINGENS SYFTE

Det som är viktigt för näringslivet är viktigt för hela samhället.

Med vår gemensamma röst vill vi belysa frågor som är viktiga för näringslivet i stort och förutsättningarna lokalt att starta och driva företag. Det rör frågor om allt från mark, infrastruktur, kommunikationer och planering till boende, möjligheter till utbildning, service och attraktiv fritid. Vi arbetar också med frågor och tar initiativ för attraktivitet i samhället. Dessutom arrangerar vi träffar för nätverkande, kunskapsspridning, utbildning och information. Tillsammans med de andra näringslivsföreningarna i kommunen kan vi samverka för ett bättre företagsklimat i hela Gislaveds kommun. 

Det här tycker vi är extra viktigt:

Nyföretagande

Nyföretagande och nyetableringar är viktiga för att skapa arbetstillfällen och skapa framtidstro. Är det dessutom i en bransch eller inom ett område där det saknas lokala aktörer kan det i sin tur bidra till vidare möjligheter – för befintliga företag eller bädda för att ännu fler nya företag startas.

Tillgänglig mark

Det måste finnas planlagd och byggklar mark för såväl företagsbyggnation som för olika typer av bostäder i varierade miljöer både i Anderstorp och på andra orter i kommunen. Möjligheten att kunna bygga en ny fabrik, ett nytt lager eller ett hyreshus eller villa är väsentlig för attraktionskraft och konkurrenskraft. 

Attraktivitet

Jobb, bostad, fritid, service, skola, vård, natur, föreningsliv… allt bidrar till attraktivitet på en plats. Vi vill vara med och påverka till det bättre. Vi gör det genom opinionsbildning och lobbying samt med samverkan och egna initiativ. Attraktiviteten i stort är avgörande när vi kommer till kompetensförsörjning med rekrytering och inflyttning.

Näringslivet har byggt en discgolfbana på Ekekullen.

Anderstorp Näringsliv har tack vare medlemsföretagen i Anderstorp och sponsorer byggt en discgolf-bana i parkområdet Ekekullen. På discgolf-banan är det fritt att spela för alla – inga avgifter, inget medlemskap. Det enda du behöver är en disc/frisbee. Discgolf är en aktivitet som kan genomföras under större delen av året. 

KRAFTEN I ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS

Anderstorp, där vi får saker att hända.

Det finns många goda exempel på vad samarbete och samverkan kan leda till, särskilt i Anderstorp. Här byggdes det i slutet av 1960-talet en motorbana som blivit världskänd inte minst genom Formel 1-tävlingar under 1970-talet och senare roadracing-VM och andra stora arrangemang. Intitiativtagare var några företagare, som fick med sig lokala näringslivet som delägare i banan Scandinavian Raceway. Idag är ett kommunalt bolag ägare till banan.

På 2010-talet sa en kommunal utredning att simhallen i Anderstorp var i mycket dåligt skick och skulle avvecklas. En lokal grupp tillsattes och gjorde en egen utredning som visade att hallen hade minst 10 års livslängd kvar. En förening bildades och privatpersoner och näringsliv stöttade satsningen med kapital så att driften kan fortsätta till i alla fall år 2025 – då en ny simhallsanläggning i kommunal regi ska stå klar enligt planerna.

Vill du bli medlem?

Vill du bli en del av Anderstorp Näringsliv? Då är du med och bidrar i gemenskapen bland både ortens och kommunens företagare som tillsammans driver olika projekt till nytta för företagande och samhällsutveckling.

Håll koll. Anmäl dig til vårt nyhetsmail. 

Vi skickar ungefär ett mail i månaden med relevant information om föreläsningar, träffar, events och annat relevant för företag som är verksamma i eller omkring Anderstorp. 

Prenumerera på vårt nyhetsmail

* indicates required
Vi behöver ditt godkännande för att kunna skicka:
Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsmail genom att klicka på länken längst ner på nyhetsmailen. För mer information om hur behandlar personuppgifter se information i sidfoten på vår webbsida. I övrigt gäller information från Mailchimp enligt nedan.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.