SPELREGLER

GRUNDREGLER
Discgolf spelas som vanlig “boll-golf” men med flygande discar istället för med boll och klubba. Ett ”kast” räknas för varje gång man kastar discen eller ett straffkast läggs på. Målet är att spela varje hål med så få kast som möjligt. Spelaren med minst antal kast för hela rundan vinner.

 

 UTKAST
Första kastet, utkastet, sker från plats bakom teemarkeringen. På vår bana är den markerad med en metallplatta i marknivå. På utkastet får man ”ta sats” bakom teemarkeringen, max 3 meter.

SPEL FRAM TILL KORGEN
Alla andra kast sker på den plats där discen stannade efter föregående kast. Det är alltid den som ligger längst ifrån korgen som står i tur att kasta.

 

OUT-OF-BOUNDS
Banans gräns följer den asfalterade kanten utmed trottoaren vid Parkgatan. Landar din disc utanför ska du lägga till ett pliktslag och sedan kasta din disc från punkt där discen skar linjen, max en meter in på banan. 

AVSLUTNING AV HÅLET
Discen ska stanna i korgen för att hålet ska vara färdigspelat, hängandes från kedjorna räknas som en godkänd avslutning av hålet.

SÄKERHET OCH HÄNSYN

ALLT SPEL SKER PÅ EGEN RISK OCH EGET ANSVAR

Kom ihåg att ha kul, det är vad discgolf handlar om.

FÖRETRÄDE

Låt alltid de som passerar genom parken göra det innan du kastar. Om det är någon på nästa hål och de är i spellinjen, låt dem kasta först för att de inte ska bli köbildning.

Låt snabbare grupper spela förbi din egen. När du är i en snabb grupp senare så kommer du uppskatta att bli förbisläppt.

Hjälp varandra att hitta discarna, det snabbar upp spelet och allt blir roligare.

SPEL UNDER VINTERN

Under vintertid när marken är snötäckt rekommenderas inte discgolf, då området används för pulkaåkning och tee ej är synliga.

OMTÄNKSAMHET

Var uppmärksam om dina omgivningar, även trafik på närliggande vägar. Om det trots allt inte går som du tänkt så skrik “Fore” om du tror att det kan uppmärksamma den som är i farozonen för din flygande disc.

Kvistar, grenar och träd är en del av banan. Man får INTE bryta av kvistar/grenar för att man tycker att de att de är i vägen.

Man är tyst och stilla när någon annan är på väg att kasta, så att den personen kan koncentrera sig.

Lägg skräp och burkar/flaskor i papperskorgarna. Hjälp gärna till att plocka skräp om någon annan inte har skött sig.

Ekekullen Discgolf har tillkommit på initiativ av Anderstorp Näringsliv med stöd av sponsorer.
Meddela oss gärna om du upptäcker skador eller annat: info@anderstorpnaringsliv.se

KORGSPONSORER – EKEKULLEN DISCGOLF
PARTNER – EKEKULLEN DISCGOLF