BANGUIDE

Ekekullen Discgolf i Anderstorp har 6 st hål och ligger inbäddad i parken Ekekullen. De inledande hålen är i parkmiljö och sedan fortsätter hål 4-6 i lövskog. I och med att det är en park som används till många olika ändamål är det viktigt att visa hänsyn och samsas om parkens ytor. Spelar du discgolf rekommenderar vi att du låter de som passerar på stigar och gångar att passera innan du kastar.

Under vintertid när marken är snötäckt rekommenderas inte discgolf, då är tee ej är synliga. Om det är snö används området där hål 1-3 är till pulkaåkning.

Bandesign i samarbete med Värnamo Frisbee disc Club.

EKEKULLEN DISCGOLF FINNS PÅ UDISC

I appen kan du skapa scorekort, hålla koll på ditt spel, lämna omdöme och hitta fler discgolfbanor.

HÅL 1 ser ganska enkelt ut till en början, men tänk på att trottoar och gata (asfalterade ytor) är OB (Out of Bounds = utanför banan). Landar din disc där ska du lägga till ett pliktkast och sedan kasta din disc från punkt där discen skar linjen, max en meter in på banan. 

Inspelet bjuder också på utmaningar, med flertalet träd i spellinjen.

HÅL 2 ger dig två spelmöjligheter: Spela rakt mot korgen, vilket kräver precision och skicklighet – eller spelar du runt träden för att få ett öppet inspel mot korgen.

Var försiktig när du ska putta – kastar du för långt är risken att discen åker ned för branten och nästa kast blir en utmaning!

HÅL 3 – var uppmärksam så att ingen befinner sig bakom kullen där korgen är, när du ska göra ditt utkast.

Banans gräns följer den asfalterade kanten utmed trottoaren vid Parkgatan. Landar din disc där är du OB (Out of Bounds = utanför banan). Då ska du lägga till ett pliktkast och sedan kasta din disc från punkt där discen skar linjen, max en meter in på banan.

Här kan inspel eller putt bli lite klurigt i och med att korgen är lite ”gömd” bakom kullen.

HÅL 4 – raka spåret upp i skogen. Men det finns en del träd som kan komma i spellinjen och ge dig utmaningar.

HÅL 5 är banans enda par 4 och det längsta. Sikta noga och försök att följa korridoren rakt fram mellan träden, innan det svänger upp åt vänster på slutet mot korgen.

HÅL 6 är avslutningshålet som svänger av nedåt höger. Här behöver du spela runt grenarna som skymmer korgen. Korgen står på kanten av sluttningen – ta det varsamt med puttern så att den inte glider iväg nedför backen.

Visa hänsyn om grillplatsen används.

Ekekullen Discgolf har tillkommit på initiativ av Anderstorp Näringsliv med stöd av sponsorer.
Meddela oss gärna om du upptäcker skador eller annat: info@anderstorpnaringsliv.se

EKEKULLEN DISCGOLF FINNS PÅ UDISC

I appen kan du skapa scorekort, hålla koll på ditt spel, lämna omdöme och hitta fler discgolfbanor.

KORGSPONSORER – EKEKULLEN DISCGOLF
PARTNER – EKEKULLEN DISCGOLF