NÄSTAN 600 ST DISCAR I GÅVA TILL SKOLELEVER OCH SKOLOR I ANDERSTORP

När Anderstorp Näringsliv började planera för att bygga en discgolfbana på orten, kom idén att göra något mer för att uppmuntra till spel på banan. Resultatet blev att alla elever från förskoleklass till årskurs 6 på de två skolorna Töråsskolan och Ekenskolan i Anderstorp fick en alldeles egen långtflygande disc – totalt omkring 500 elever. Utdelningen gjordes i samarbete med Föräldraföreningen de sista dagarna i maj 2023 inför invigningen av discgolfbanan den 1 juni 2023. Discarna kommer från det småländska företaget Independent Discs, där tillverkning sker hos ett företag i Anderstorp. Det är alltså lokalproducerade discar som fått en speciellt framtagen blå färg och naturligtvis med logtypen för Ekekullen Discgolf.

Förutom discarna till eleverna får alla tre skolor i Anderstorp – Töråsskolan, Ekenskolan och Åsenskolan – vardera 30 st discar av näringslivet som kan användas på exempelvis idrottslektioner.

Discgolfbanan har tillkommit tack vare föreningen Anderstorp Näringsliv tillsammans med sponsorer. Arbetet med grävarbete, montering av korgar, teemarkeringar har utförts ideellt av föreningens styrelse under maj månad 2023. Stort tack till Cramo för lån av maskiner och till AMV för tillverkning av teemarkeringar. Bandesign har skett i samarbete med Värnamo Frisbee disc Club.

Martina Damgaard från Anderstorp Näringsliv och Carolina Baaz Svensson från Föräldraföreningen lämnar över discar till Ekenskolans rektor Christina Filipsson i maj 2023.

Töråsskolans rektor Anna Lindsten fick i slutet av maj 2023 ta emot discar till eleverna från Anderstorp Näringslivs representant Martina Damgaard.

Nästan 500 st discar har skänkts till eleverna i årskurserna F-6 på Ekenskolan och Töråsskolan i maj 2023 av Anderstorp Näringsliv – tillsammans med medlemsföretag och sponsorerna för Ekekullen Discgolf.

KORGSPONSORER – EKEKULLEN DISCGOLF
PARTNER – EKEKULLEN DISCGOLF